Privacy statement

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website. Wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website gebruikt en hechten dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Hieronder vindt u uitleg over de informatie die wij via onze website verzamelen en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Gepubliceerd door

Van Wissing Optiek B.V.
Hoofdstraat 192
6881 TM Velp

T. 026 3620327
E. info@wissingoptiek.nl

Gegevens die worden verzameld

Wij verzamelen anonieme gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website.

Delen van gegevens

Wij delen uw (al dan niet geanonimiseerde) gegevens met:

  • Google Analytics: geanonimiseerde gegevens worden gedeeld voor het samenstellen van statistieken omtrent het gebruik van onze website.

Waar zijn uw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens zijn opgeslagen op de servers van InterXL B.V, deze zijn geplaatst in een datacentrum in Nederland.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:

  • Diverse cookies van Google Analytics. Informatie die middels deze cookies wordt verzameld bevat geen persoonlijke gegevens.

Consequentie niet verstrekken gegevens

Wij vragen uitsluitend om uw persoonlijke gegevens wanneer u gebruik wilt maken van ons contactformulier. Als u geen persoonlijke gegevens wilt verstrekken is het voor ons niet mogelijk in contact met u te komen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt geen geautomatiseerde besluitvorming toegepast op basis van de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens.

Intrekken van toestemming

U heeft altijd het recht om uw toestemming tot het verzamelen van persoonlijke gegevens in te trekken. U kunt ons per e-mail een verzoek sturen via info@wissingoptiek.nl.

Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken op het door ons verwerken van uw persoonlijke gegevens door middel van een e-mail bericht naar info@wissingoptiek.nl.

Autoriteit persoonsgegevens

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, natuurlijk waarderen wij het wanneer u eerst contact met ons opneemt zodat wij het probleem voor u op kunnen lossen.

 

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Van Wissing Optiek B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@wissingoptiek.nl.